Polska w Unii Europejskiej - strona 111

Europejska jednostka walutowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Kawa
  • Integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Europejska jednostka walutowa Rok 1999 jest początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii...

Waluta euro

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Kawa
  • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

Europejska jednostka walutowa - EURO Rok 1999 jest początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii...

Euro-europejska jednostka walutowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Europejska jednostka walutowa - EURO Rok 1999 jest początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • dr hab. Stanisław Piocha
  • Podstawy ekonomii
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2730

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospod...

Status prawny Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr Paulina Justyńska
  • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491

STATUS PRAWNY UE ➔ Zgodnie z art 1 TUE Unia zastąpiła Wspólnotę Europejska i jest jej następcą...

Traktaty rzymskie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Agnieszka Zaremba
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

runda roz­szerzenia Wspólnot Europejskich (lub Unii Europejskiej - zgodnie z terminologią obowiązującego...

Ubezpieczenie dobrowolne od początku

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Janusz Czyż
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

staż adaptacyjny wnioskodawcy-obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej w postępowaniu...