Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 33

Informatyzacja polski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

w państwach UE jest różne. Sytuacja w Polsce była w 2010 r. zbliżona do średniej dla wszystkich państw Unii...

Transformacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

doganiać Hiszpanię w tym czasie; d) po 2015 dobrobyt w Polsce. Prognozy związane z Unią Europejską...

Podstawowe klasyfikacje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

 Polityczne  przekonanie o potrzebie i korzyściach współpracy w danej dziedzinie  uświadomienie...

Akcesja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

dla UE Procedura procesu akcesyjnego Złożenie wniosku akcesyjnego do Rady Unii Europejskiej Rada UE...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

europejskimi Państwami europejskimi W ramach społeczeństw europejskich Narodami na świecie Obywatelami Unii...

Partie polityczne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1624

kohabitacji wpływy polityczne prezydenta zostają osłabione na korzyść wpływów premiera. Prawica: Unia na rzecz...

Pierwsza część expose Sikorskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

skuteczności i wyzwaniem dla całego państwa będzie polska prezydencja w Unii w 2011 roku. Radosław Sikorski...