Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 34

Geografia ekonomiczna (14 stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1008

- w okresie gospodarki rynkowej, zysk, konkurencja, minimalizacja strat w środowisku w zgodzie z zasadami...

Encyklopedia rachunkowości -R

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

na koniec okresu; 2) być przeniesiony w ciężar rachunku zysków i strat, jako koszt sprzedaży, w części...

Biznes plan - trzy przykłady

  • Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
  • Ekonomia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 12131

Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z badania bilansu oraz r-ku zysku i strat , z badania sprawozdania zarządu...

Wykład - historia integracji europejskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

reaktywować dawną unię polsko - litewską oraz tradycję Rzeczpospolitej Obojga Narodów; chciał utworzenia bloku...