Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 3

Sylabus - Polska w UE

  • Politechnika Warszawska
  • mgr Szymon Drabczyk
  • Polska w UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

.Miejsce Polski w Unii Europejskiej: droga do członkostwa w UE, bilans członkostwa (1.05.2004 - 1.4.2012...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Danuta Krzywda
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

(fundusz) własny i wykazuje jako „zysk/strata z lat ubiegłych”. 9.12.2010 r. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU...

Amortyzacja i wielkość PKB - test

  • Politechnika Warszawska
  • dr Agnieszka Skala-Poźniak
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

podstawę opodatkowania, b). Jest kosztem niepieniężnym, c). Nie jest wykazywana w rachunku zysków i strat...