Polityka celna polski - strona 17

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Michał Gierycz
  • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Polskiej polityki: Wzmacnianie naszej suwerenności poprzez uczestnictwo w różnych unijnych...

Światowa Organizacja Handlu

  • Dr Elżbieta Kacperska
  • Stosunki międzynarodowe gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

zewnętrzny Polska w UE Po 2004 Polska nie prowadzi własnej polityki handlowej na forum wszelkie negocjacje...

Integracja Europejska - wykład 10

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

nie chciano nowych krajów objąd tym systemem, ale Polska wystąpiła z argumentem, że w UE obowiązuje polityka...

Tło reform do 1764 roku

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1540

polskich polityków była aukcja wojska (dla bezpieczeństwa), jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to starano...