Polisacharydy - strona 26

Biochemia - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

czynników zapaleniotwórczych, głównie interleukin, polisacharydów i w efekcie w tych tkankach gdzie ulegnie...

Egzamin z biologii

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

można wykryć w komórce: a) nukleoproteidy b) polisacharydy c) monosacharydy d) lipidy 177. Podwójną błonę...

Socjobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Michał Woyciechowski
 • Socjobiologia
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2856

WYKŁAD 2 (11.10.2012) Dobór krewniaczy czy dobór grupowy? Dlaczego ptak śpiewa? czynniki bezpośrednie (fizjologiczne): przebieg dnia powoduje zmiany w poziomach hormonów ponieważ jego krtań jest zbudowana w taki a nie inny sposób czynniki ultymatywne (ewolucyjne): aby zwabić partnera ostrze...

Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej

 • Uniwersytet Chorzowski
 • prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2723

...Rośliny zielone warunkują życie na ziemi dzięki zdolności budowania substancji organicznych ze składników nieorganicznych w procesie fotosyntezy przy pomocy energii słonecznej i udziale chlorofilu bez istnienia zielonych roślin życie zwierząt i ludzi byłoby niemożliwe, dlatego że wytwarzane...

Histologia - tkanka łączna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1827

chemiczne: glikozaminoglikany, proteoglikany i białka niekolagenowe. Glikozaminoglikany są to polisacharydy...

Pytania z analizy 2006

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

, polisacharyd otrzymywany w czasie fermentacji z sacharozy. Fazą stacjonarną jest żel krzemionkowy i polimery...