Poligonizacja

note /search

Poligonizacja-definicja

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Poligonizacja jest metodą i technologią wyznaczania położenia punktów, tworzących linie łamane...

Pozioma osnowa pomiarowa- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2562

i leśnych 0,50 m. Metody wyznaczania : - ciągami sytuacyjnymi ( poligonizacji ) - aerotriangulacją...

Obliczanie ciągów sytuacyjnych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3528

8.9. Obliczanie ciągów sytuacyjnych 8.9.1. Poligonizacja jako metoda zakładania osnów poziomych...

Zgniot i rekrystalizacja - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1533

podczas nagrzewania zgniecionego metalu mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce etapy: 1) zdrowienie, 2) poligonizacja, 3...