Poligonizacja

Poligonizacja-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Poligonizacja jest metodą i technologią wyznaczania położenia punktów, tworzących linie łamane...

Poligonizacja - w geodezji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1785

POLIGONIZACJA Poligonizacja techniczna – to metoda zakładania jednego z rodzajów geodezyjnej...

Ewdiencja gruntów i budynków- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Karol Noga
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1064

były znakami trwałym. Pomiar szczegółów odbywał się poprzez poligonizację I i II rzędu, opartą na sieci...

Pozioma osnowa pomiarowa- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2177

i leśnych 0,50 m. Metody wyznaczania : - ciągami sytuacyjnymi ( poligonizacji ) - aerotriangulacją...

Obliczanie ciągów sytuacyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2688

8.9. Obliczanie ciągów sytuacyjnych 8.9.1. Poligonizacja jako metoda zakładania osnów poziomych...

Zgniot i rekrystalizacja - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 294
Wyświetleń: 980

podczas nagrzewania zgniecionego metalu mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce etapy: 1) zdrowienie, 2) poligonizacja, 3...