Poligonizacja - w geodezji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poligonizacja - w geodezji - strona 1 Poligonizacja - w geodezji - strona 2 Poligonizacja - w geodezji - strona 3

Fragment notatki:

POLIGONIZACJA Poligonizacja techniczna – to metoda zakładania jednego z rodzajów geodezyjnej osnowy  pomiarowej. Zadaniem poligonizacji technicznej jest wyznaczenie współrzędnych punktów  rozmieszczonych w terenie w odległościach 50 – 350 metrów wzdłuż obranych ciągów stanowiących  podstawę do pomiarów szczegółowych. Punkty te nazywamy punktami poligonowymi.  Szereg punktów połączonych odcinkami zwanymi bokami poligonowymi tworzy ciąg poligonowy.  Związek ciągów (co najmniej trzech) nazywamy siecią poligonową. Sieci i ciągi poligonizacji  technicznej dzielimy na pięć klas. Kąt poziomy, jaki tworzą dwa sąsiednie boki poligonu nazywa się  kątem wierzchołkowym poligony (prawym lub lewym). W miastach ciąg poligonowy należy wykonywać po jednej stronie ulicy!!! Kolejność obliczeń: 1) Sprawdzenie prawidłowości pomiaru kątów 2) Wyrównanie kątów 3) Obliczenie azymutów wszystkich boków ciągu 4) Obliczenie przyrostów wszystkich boków ciągu 5) Sprawdzenie prawidłowości pomiaru długości boków (sprawdzenie sumy obliczonych  przyrostów) 6) Wyrównanie przyrostów 7) Obliczenie współrzędnych kolejnych punktów ciągu. Wprowadzenie do obliczeń: 1) Układ geodezyjny Dwa punkty wyznaczają bok i azymut. 2) Kąt prawy i lewy Przyjęcie  oznaczenia do kątów lewe czy prawe zależy od kierunku poruszania się. 3) Obliczenia azymutu następnego na podstawie  azymutu poprzedniego i kąta wierzchołkowego β αnast ępne =  αpoprzednie – 180º + βlewe α PK P(x P ,y P ) K(x K ,y K ) +X +Y α poprzednie α następne β lewy α poprzednie α następne β prawy α poprzednie α następne β lewy OBLICZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW POLIGONOWYCH P un kt Kąty  wierzchoł kowe (βlewe) Azymuty α Długość  boków b  w [m] sinα cosα Przyrosty i poprawki  w [m] Poprawione przyrosty  i współrzędne w [m] P un kt Obliczenia pomocnicze Obliczenia dopuszczalnej odchyłki Schemat ciągu dy dx dy+vy dx+vx vy vx y x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A 14º28,2’ +7983,03 +8982,16 A  fβmax = fLmax n=4 liczba kątów  [b]=675,05 – suma dł.  boków fβmax=2,00’ fβ=1,0’      fβ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz