Polietylen - strona 3

Podział tworzyw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

lub na gorąco (np. polietylen), jedynym nie rozpuszczającym się termoplastem jest politetrafluoroetylen...

Polimery-opracowanie - Duroplasty

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Krystyna Frydman
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

, jak np. poliamidy - polietylen, polichlorek winylu, polipropylen oraz polistyren - ciągliwe i elastyczne...

Opakowania papierowe, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610

stawia się opakowaniom tekturowym do mleka, soków owocowo-warzywnych (tektury powlekane polietylenem...

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

folii. osłony maszyn i urządzeń: min.: PCW, laminaty poliestrowe, polietylen, termopolimer ABS formowany...

Oznaczenie partii produkcyjnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2779

materiały stosowane łącznie Symbole literowe: PET - politetraftalan etylenu (kod 1) HDPE - polietylen...