Właściwości barierowe tworzyw sztucznych i metody ich oceny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości barierowe tworzyw sztucznych i metody ich oceny - strona 1 Właściwości barierowe tworzyw sztucznych i metody ich oceny - strona 2

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚCI BARIEROWE TWORZYW SZTUCZNYCH I METODY ICH OCENY Znajomość parametrów tworzyw sztucznych opisujących przepuszczalność par i gazów jest istotna zarówno przy projektowaniu opakowań, jak i w wielu zastosowaniach przemysłowych. Badania prowadzi się z wykorzystaniem cienkich folii. Wprowadzenie Przepuszczalność pary wodnej (wg DIN 53 122-1,2) to ilość pary, określona w gramach, która dyfunduje przez powierzchnię 1 m2 badanej folii w czasie 1 doby, przy 85% wilgotności, w temperaturze 20°C. Porównywalne wyniki otrzymuje się, wykorzystując folie o tej samej grubości. Przepuszczalność gazu (wg DIN 53 380) to ilość gazu, sprowadzona do warunków normalnych, która w przeciągu 1 doby przenika przez 1 m2 folii w określonej temperaturze i przy określonej różnicy ciśnień. Metodę badania przepuszczalności gazów opisuje również amerykańska norma ASTM D1434-82(2003) - Standard Test Method for Determining Gas Permeability. Characteristics of Plastic Film and Sheeting. Metoda odnosi się do pomiaru przepuszczalności gazów dla tworzyw sztucznych w postaci folii, płyt i laminatów oraz papieru lub tkaniny powlekanej tworzywem. Przepuszczalność pary wodnej i gazów rośnie wraz ze wzrostem temperatury podczas badania. Barierowość materiału oznacza jego zdolność do ograniczania wielkości przepuszczalności par i gazów. 2. Właściwości barierowe tworzyw sztucznych W tabeli 1 przedstawiono informacje o przepuszczalności gazów wybranych tworzyw sztucznych. Wśród tworzyw sztucznych stosowanych w produkcji opakowań zwraca uwagę wyraźnie wyższa barierowość poliamidu oraz PET dla tlenu w porównaniu z polietylenem, polipropylenem czy polistyrenem. Tabela. 1. Przepuszczalność gazów dla wybranych tworzyw sztucznych (wartości podane są w cm3/m2 dla 24 godzin i ciśnienia 0,1 MPa i określone w temperaturze 23°C dla materiałów w postaci folii o grubości 25 μm). Oznaczenia: PA - poliamid, PET - politereftalan etylenu, HD-PE - polietylen wysokiej gęstości, LD-PE - polietylen niskiej gęstości, PP - polipropylen, PS - polistyren, Eval - EVOH (wg Technical Bulletin No. 110 - Gas barrier properties of resins, EVAL Company of America) Ostatnie trzy pozycje odnoszą się do kopolimeru o wysokich cechach barierowych, przewyższających wielokrotnie charakterystyki typowych, masowo stosowanych tworzyw sztucznych. Eval to handlowa marka kopolimeru etylenu i alkoholu winylowe go (EVOH). Kopolimery te zapewniają świetne cechy barierowe w przypadku ich stosowania w kontakcie z produktami gazowymi, takimi jak tlen, azot, dwutlenek węgla czy hel. Polimer cechuje wyjątkowo niska przepuszczalność gazów, ale zwiększona chłonność (do 6% przy wilgotności względnej otoczenia 85%) i przepuszczalność pary wodnej. Równowagowa zawartość wody w EVOH (w określonych warunkach wilgotności i temperatury otoczenia) ustala się po ok. 24 godzinach. Do mniej popularnych polimerów barierowych zaliczane są: fluoropolimery PCTFE, kopolimery nitrylowe AN-MA, poliamidy, termoplastyczne poliestry i polichlorek winylidenu PVDC. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz