Polemika - strona 2

note /search

Reforma Trydencka w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

napisał katechizm, pisał też o innych wyznaniach (np. „Wyznanie wiary”) pisał też polemiki z luteranami...

Tytulatura-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dzieje książki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

uzyskania tytułu naukowego przyczynki eseje - krótkie rozprawy o zabarwieniu subiektywnym recenzje, polemiki...

Mary Wollstoncraft i Mary Shelly

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia angielska i amerykańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

w. jeszcze w czasie trwania rewolucji. -Polemika Wollstonecraft nie oceniała rewolucji aż tak pozytywnie, ale zauważa...

Ernst Cassirer - życiorys

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

Wykład 14 XIX w.: oddzielenie świata człowieka od świata natury, polemika z naturalistami Koniec...

Oświecenie-tło epoki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

być więc domeną elit intelektualnych, obniżenie poziomu dyskursku - wiele nowych form polemiki ideowej, nowe...

Kasper Twardowski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

polemik religijnych propaguje poeta katolicyzm jako drogę do zbawienia z pominięciem kontekstu typowej...