Pokwitowanie - strona 4

Wykład - rodzaje polis

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

zawarte we wniosku - podpis ubezpieczającego, część stanowiąca polisę i pokwitowanie zapłaty składki...

Wzór-Umowa pożyczki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2086

zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu. § 7 W sprawach...

Roszczenie o wydanie wzbogacenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, zwalnia dłużnika, chyba że dłużnik działał w złej wierze 1.4...

System kancelaryjny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

adresatom, wartościowych, które przekazuje właściwej osobie za pokwitowaniem. Po otwarciu koperty sprawdza...

Zobowiązania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

nakładają na wierzyciela obowiązek pokwitowania. Dłużnik, który spełnił świadczenie, ma prawo żądać...

Materiały do rusztowań drewnianych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

na budowę powinno od­bywać się wyłącznie za pokwitowaniem, a po demontażu elementy powinny być zwrócone...

Konosament

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr Salomon Z. Langer
 • Spedycja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2737

), który jest pokwitowaniem przyjęcia towaru do przewozu na określony statek. Konosament na towary przyjęte do załadunku...