Wykład - rodzaje polis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzaje polis - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJE POLIS (ze względu na rodzaj ubezpieczenia):
jednostkowe - dotyczą jednego przedmiotu/osoby:
imienne - wystawione na nazwisko czy nazwę ubezpieczającego, który ma prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia,
na okaziciela - charakteryzuje się tym, że osobą uprawnioną do roszczenia wypłaty odszkodowania jest osoba, która tę polisę posiada (musi udowodnić, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczyła jej interesów majątkowych),
na zlecenie - uprawnienia z tytułu tej polisy mogą być przenoszone na inne osoby przez odpowiednie oświadczenie zamieszczone w polisie (indos),
zbiorowe,
grupowe,
generalne - mogą dotyczyć jednego lub kilku przedmiotów/osób. Czasami może zajść potrzeba przedstawienia dowodu ochrony ubezpieczeniowej konkretnego przedmiotu i wtedy wystawia się wyciąg z polisy generalnej (certyfikat ubezpieczeniowy), w którym nie podaje się wszystkich warunków ubezpieczenia zawartych w polisie, a jedynie powołuje się na warunki umowy generalnej:
zwykłe - dotyczą wielu określonych przedmiotów i transakcji aktualnie istniejących, a także tych, które mogą się pojawić w trakcie trwania ubezpieczenia. Przy jej zastosowaniu przedmiotowy zakres ubezpieczenia, faktyczną wartość ubezpieczeniową, a także składkę ustala się ex post na podstawie periodycznych raportów składanych przez ubezpieczającego. Zamiast raportów ubezpieczający może prowadzić dziennik ubezpieczeń gdzie rejestrowane są obiekty i transakcje podlegające ubezpieczeniu. Stosowana najczęściej w transporcie gdzie jest duża liczba pojedynczych transakcji (przesyłek),
obrotowe - umowa może obejmować albo całość ubezpieczonego transportu realizowanego w czasie trwania ubezpieczenia lub część transportu realizowana na określonej trasie. Specyficzne jest to, że wartość ubezpieczenia i składkę ustala się po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia na podstawie obrotu wykazanego w księgach handlowych czyli nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji w celu wyłącznie ubezpieczeniowym (opiera się na zaufaniu),
odpisowe - również najczęściej występuje w transporcie. Specyfika polega na tym, że określa się wartość przesyłek, które będą transportowane i tą wartość traktuje się jako sumę ubezpieczeniową, która obowiązuje w czasie trwania stosunku ubezpieczeniowego. Na jej podstawie określa się wysokość składki ubezpieczeniowej. Następnie wartość każdej zrealizowanej przesyłki jest na bieżąco odpisywana od zadeklarowanej sumy ubezpieczenia (stąd nazwa). W pewnym momencie dochodzi do wyczerpania sumy ubezpieczeniowej i wtedy ubezpieczenie może być wznowione poprzez podanie nowej sumy i opłacenie składki. Ta polisa jest stosunkowo rzadko w praktyce stosowana, gdyż jest skomplikowana.
Uproszczone sposoby zawierania umowy dotyczą ubezpieczenia zawieranego czasowo. Zakład Ubezpieczeń posługuje się dokumentem, które jest wnioskiem i polisą:


(…)

… wszystkie elementy zawarte we wniosku - podpis ubezpieczającego,
część stanowiąca polisę i pokwitowanie zapłaty składki - podpis ubezpieczającego i Zakładu Ubezpieczeń.
Zawarcie ubezpieczenia przy użyciu automatów - przy podróżach samolotem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Monetę wrzuca się do automatu jako składkę ubezpieczeniową, a wniosek wrzucamy do urny.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz