Pokwitowanie - strona 2

Wykonanie i niewykonanie zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 546

osobie, która okazuje pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, zwalnia go, chyba że działał w złej...

Doręczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

on od dnia doręczenia ( Art. 129 §3 ). 4. zasada doręczenia za pokwitowaniem odbioru ( Art. 130...

Wykonanie zobowiązań - uwagi ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

obowiązek wydania pokwitowania. Dłużnik, który spełnił świadczenie, ma prawo żądać od wierzyciela pisemnego...

Doręczenia wg KPA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1309

. Organy administracji doręczają pisma za POKWITOWANIEM, przez: pocztę, swoich pracowników...

Instrukcja kancelaryjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1778

przydzielono), po zarejestrowaniu sekretariat przesyła pismo za pokwitowaniem do komórki organizacyjnej...

Dokumentacja transportowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr Salomon Z. Langer
 • Spedycja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2107

Sternika (Mate’s Receipt); 2.Konosament morski; 3.Pokwitowanie poczty statkowej; 4.List gwarancyjny (rewers...

Umowa: składu, spółki, poręczenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

w umowie rzeczy ruchomych. § 2. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie...