Podmioty powiązane - strona 13

Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4480

Definicja rachunkowości Rachunkowość – system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach – służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych podmiotów (użytkowników). Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będącyc...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

wspólnych celów, składający się z samodzielnych prawnie podmiotów, powiązanych kapitałowo Typy grup...

Bankowość - notatki - system bankowy

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Janina Laudańska-Trynka
 • Bankowość
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2709

Bankowość - System bankowy- jako ogniwo systemu finansowego państwa jest zespołem norm prawnych, instytucji i instrumentów spełniającym takie funkcje w gospodarce: zapewnienie mechanizmu gromadzenia środków finansowych i ich podziału pomiędzy różne przedsięwzięcia/ zapewnienie sposobów rozliczania ...

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2646

Dokładna tematyka notatki jest następujaca: środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, środkami publicznymi są, dochody, publiczne, daniny publiczne, pozostałe dochody, wydatki publiczne, rozchody publiczne, deficyt sektora finansów publicznych, nadwyżka sektora finansów pub...

Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Pietraszewski
 • Podstawy funkcjonowania rynków finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

akcjonariuszami posiada więcej niż 5% tych akcji. Jeśli jakiś akcjonariusz lub podmiot powiązany posiada powyżej 5...