Podejście systemowe w zarządzaniu - strona 42

Podstawowe zagadnienia - wykłady cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Bogusz Mikuła
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 343
Wyświetleń: 917

udostępnienie ich pracownikom. - podejście obiektywne - scentralizowany system zarządzania wiedzą Strategia...

Systemy operacyjne - wykład 3

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

mogą być stosowane do moŜliwości skorzystywania z róŜnych usług i narzędzi systemowych; o zarządzanie pamięcią...

Historia badań systemowych -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr inż. Krzysztof Targiel
  • Inżynieria systemów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1603

podejmowanie decyzji, podejście historyczne Teoria ograniczonej racjonalności - chcemy osiągnąć pewien cel...