Podejście systemowe w zarządzaniu - strona 101

Organizacja i zarządzanie3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

W nauce o zarządzaniu rozróżnia się dwa podejścia instytucjonalne - czyli grupa osób...

Podstawy infomatyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1932

zarządzania Uwarunkowania i skutki rozwoju informatyki Wpływ informatyki na postęp organizacyjny i rozwój...

Formalizacja - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

.), a także na ile te pisemne regulacje mogą pełnić rolę efektywnego instrumentu zarządzania. Formalizacja pracy rutynowej...

Analiza otoczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1582

Zarządzanie strategiczne - Etapy zarządzania strategicznego: Analiza strategiczna Planowanie...

Formalizacja - Zachowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

.), a także na ile te pisemne regulacje mogą pełnić rolę efektywnego instrumentu zarządzania. Formalizacja pracy rutynowej...

Metodologia Europeistyki - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

dąży do homeostazy, czyli stanu równowagi - podejście systemowe ułatwia prognozowanie, jest obiektywne...