Poddaństwo - strona 7

Źródła prawa cywilnego - historia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

szlachty, poddaństwie chłopów → wraz z reformami Steina-Hardenberga załamały się podstawy Landrechtu...

Doktryny prawa natury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

szlacheckich, poddaństwa chłopów, skrępowania własności i innych przejawów „gotyckiego barbarzyństwa...

Zmiany w prawie majątkowym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

ekonomicznym i ograniczeń w prawach do ziemi → poddaństwo gruntowe. Europa Środkowa i Wschodnia - tzw. wtórne...

Doktryny- zagadnienie doktryny reformacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1246

poddaństwa - nadużycie, bo miłość chrześcijańska tylko w p. Chrystusa; kościół poddany jurysdykcji p.; p...

Arianie - Bracia polscy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

potępienie pańszczyzny i poddaństwa, - nakazywali, aby szlachta zrzekła się swoich majątków ziemskich...

Państwo wczesnopiastowskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

- była zobowiązana do służby wojskowej. Poddaństwo chłopów pojawiło się dopiero wraz z rozwojem wielkiej własności...

Wiek XVI - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

droga rozrostu tarytorialnego państwa - unia, inkorporacje c) zniesienie poddaństwa d) pozycja...