Poddaństwo - strona 2

Reformy Steina _ Hardenberga

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

organizacja armii generał Scharnhorst * Reforma społeczna (edykt 1807 znoszący poddaństwo chłopów...

Polska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

poddaństwa, oczynszowania chłopów, dla „chłopów włościańskich” pewne profity Wprowadzenie odrębnych sądów...

Dzieje wsi europejskiej- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Stanislaw Salmonowicz
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2030

szlacheckie i kościelne, przez co zacieśniało się poddaństwo osobiste oraz wzrastała pańszczyzna. Załamanie...

Polscy kodyfikatorzy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

. Przewidywał ograniczenie poddaństwa osobistego chłopów i sądownictwa patrymonialnego: uwalniał z poddaństwa...

Konstrukcja i główne punkty Konstytucji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1344

urzędowy - polski Polska administracja Art. 4 - zniesienie poddaństwa, wszyscy są więc równi Tytuł 2...

Królestwo polskie w latach 1831 – 1864

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1757

Aleksandra Wilopolskiego Rząd Aleksandra II wprowadził w Rosji szereg reform:Likwidacja poddaństwa osobistego...