Podatek bezpośredni - strona 7

Budżet i polityka fiskalna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Leszek Jasiński
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

transferowe kształtują się na poziomie 10% dochodu narodowego, zaś stopa podatków bezpośrednich jest równa 20...

Polityka Fiskalna - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

wydatki. Na dochody budżetu państwa składają się: o podatki bezpośrednie i pośrednie (dochody podatkowe...

Begg - makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5698

na dobra i usługi, transfery (subsydia) dla przedsiębiorstw, transfery dla gospodarstw domowych, podatki...

Finanse publiczne- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

najczęściej przez inne podmioty niż te, które ponoszą wydatki. Podatki bezpośrednie - to takie, w konstrukcji...

Polityka budżetowa państwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2324

jest podział na podatki bezbośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie to świadczenia wymierzone bezpośrednio...

Finanse publiczne-test1

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1078

administracyjnej 18. Największy udział w dochodach budżetu państwa mają: a) podatki pośrednie b) podatki...