Polityka budżetowa państwa - Podatki dochodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka budżetowa państwa - Podatki dochodowe - strona 1 Polityka budżetowa państwa - Podatki dochodowe - strona 2 Polityka budżetowa państwa - Podatki dochodowe - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA BUDŻETOWA PAŃSTWA
Aby rząd w imieniu państwa realizował swoje cele, niezbędne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. W tym celu tworzony jest budżet państwa . Jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki rządowe związane z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest on sporządzany na okres jednego roku oraz zatwierdzany przez władzę ustawodawczą. Po zatwierdzeniu staje się aktem prawnym umożliwiającym organom wykonawczym jego rezlizację, czyli gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków. Za najważniejsze funkcje budżetu uznaje się zazwyczaj: funkcję fiskalną , która polega na gromadzeniu dochodów (pochodzących głównie z podatków) umożliwiających utrzymanie aparatu państwowego oraz realizację określonych zadań; funkcję redystrybucyjną , umożliwiająca dokonywanie pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego, takich jak zmniejszanie nadmiernych różnic w wysokości dochodów różnych grup społecznych czy tworzenie warunków bezpieczeństwa społecznego dla grup najuboższych; realizację tej funkcji umożliwia system podatkowy(progresywne opodatkowanie dochodów ludności, ulgi i zwolnienia podatkowe, zróżnicowanie stawek podatków pośrednich nakładanych na dobra konsumpcyjne itp. ) oraz wydatki budżetowe głównie w postaci tzw. transferów, czyli świadczeń społecznych zwiększających dochody ludności bez potrzeby świadczenia w zamian żadnych usług (renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe) ; funkcję s tymulującą, polegającą na oddziaływanu dochodów i wydatków budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne. Najważniejsze źródło dochodu budżetu państwa stanowią podatki. Podatek jest to urególowane prawem podstawowe świadczenie na rzecz państwa.
Wśród różnych podziałów podatków, często stosowany jest podział na podatki: dochodowe, majątkowe, konsumpcyjne i przychodowe.
Podatki dochodowe to podatki płacone od dochodu osiągniętego przez płatnika. Mogą one występować w postaci podatku od dochodu ogólnego podatnika, obejmującego całość jego dochodów z różnych źródeł albo w postaci podatków od dochodów cząstkowych (ceduł) , czyli odrębnego opodatkowania każdego źródła dochodu. Istnieje też możliwość łączenia obu postaci tego podatku. Do tego typu podatków należą m. in. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od gier.
Podatki majątkowe (od kapitału) są wymierzane od majątku rzeczowego bądź od praw majątkowych podatnika, od stanu faktycznego bądź od przyrostu majątku.Stosuje się stawki procentowe. Podatki majątkowe mogą występować w postaci: ogólnego podatku od wartości majątku (kapitału trwałego lub obrotowego) bądź od jego przyrostu, przekazywania majątku w postaci spadku, selektywnego podatku od posiadania lub przeniesenia praw do majątku (np. podatek od nieruchomości) .


(…)

… pewne granice pozyskiwania dochodów bez wzrostu sektora publicznego. Granice te trudno jest sklasyfikwać, niemniej jednak przekroczenie ich wywołuje reakcje obronne ze strony społeczeństwa. Do zagadnienia granic opodatkowania oraz zależności między uzyskiwanymi wpływami podatkowymi a stopami opodatkowania odnosi się krzywa Laffera. Krzywa Laffera przedstawia całkowite wpływy podatkowe jako funcję stóp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz