Podatek bezpośredni - strona 5

Harmonizacja podatków w UE - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

i usług między krajami członkowskimi. Harmonizacja podatków bezpośrednich jest brana pod uwagę...

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

konsumpcji niektórych dóbr. Podatek dochodowy od osób fizycznych - jest to podatek bezpośredni i powszechny...

Polityka fiskalna i jej rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540

podatków pośrednich (Te), co oznacza, że wszystkie podatki przyjmują formę podatków bezpośrednich (Td) Td...

Makroekonomia- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

na podmiot ponoszący ciężar podatku bezpośrednie - podmiot odpowiedzialny za płacenie podatku ponosi...

Stabilizacja wahań koniukturalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1295

stabilizator koniunktury. Dotyczy to podatków bezpośrednich (dochodowy). Mniejszy dochód, mniejsze podatki...

Makrootoczenie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

,średnie dochód na mieszkańca ,ograniczenia budżetowe. w sferze prawnej :poziom podatków bezpośrednich...

Polityka podatkowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

lub usługami podlegającymi opodatkowaniu Opcja prawna: Podatki bezpośrednie-  podatek obciążający bezpośrednio...

Prawo finansowe- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

podatkowych Harmonizacja nie odnosi się do podatków bezpośrednich, ale do pośrednich Pytanie 7: Funkcja...