Pożycie - strona 12

Amnestia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. § 12. Groźbą...

Klauzule generalne prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3003

mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia spo- łecznego. 11...

Małżeństwo w podstawie prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

równouprawnienie małżonków (pierwszy raz w historii) wspólne pożycie wierność pomoc obopólna współdziałanie...

Wyklady-prawo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

Prawo Cywilne  1.  Stosunkiem prawnym  jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, podmioty  tego  stosunku  maja  wobec  siebie  prawa  i  obowiązki  gwarantowane  możliwością  użycia przymusu państwowego.  stosunek cywilnoprawny  to stosunek prawny uregulowany przez prawo cywilne  Elementy s...

Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

"- SN, bardzo silne zabezpieczenie; "trwały, zupełny rozpad pożycia małżeńskiego"; "ważne przyczyny...

Pacta - rodzaje i omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

pożycia lub rozwodu. Złagodzenie: oratio Antonini( Karakalli) z 206r. n.e. = małżonek mógł zatrzyamać...