Pacta - rodzaje i omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pacta - rodzaje i omówienie. - strona 1 Pacta - rodzaje i omówienie. - strona 2 Pacta - rodzaje i omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Pacta Umowy nie zaliczane do kontraktów= były niezaskarżalne!= pacta nuda Ale: Dzięki współdziałaniu:
pretora
jurystów
cesarzy z okresu dominatu
+ Zmian ekonomiczno- społecznych. ( gospodarka towarowo - pieniężna)Wymaga swobodnego zawierania umów! Więc : samo porozumienie stron (poza sferą kontraktów)zyskuje pewną ochronę prawną= Pacta vestita (umowy przyodziane- w szatę zaskarżalności)
Niektóre chroni prawo pretorskie, a inne prawo cesarskie. Uwaga! Już według ius civile chronione były umowy dołączone do kontraktów= Pacta adiecta .- były to takie umowy które modyfikowały kontrakt główny.
2 rodzaje: dołączone bezpośrednio przy zawarciu kontraktu głównego- in continenti po zawarciu kontraktu- ex intervallo .
Te zawarte umowy- Pacta conventa mają na celu:
Pomniejszenie zobowiązań dłużnika, więc wierzyciel zrzekał się częściowo lub czasowo z uprawnień pozwu Pacta ad minueendam obligationem- chroniła udzielona przez pretora excepcio pacti conventi - zarzut procesowy- dłużnik opiera się żądaniom wierzyciela, bo ten nie uwzględnia tej dodatkowej umowy.( do końca republiki udziela się jej dla umów dodatkowych- in continenti jak i ex intervallo Zwiększenie zobowiązań dłużnika- powołane przez wierzyciela jako zaskarżalne, gdyż towarzyszyły jakiejś głównej czynności prawnej. Pacta ad augendam obligationem- wierzyciel mógł z powództwa domagać się ich uwzględnienia i dopełnienia. Ale nigdy nie uznawali ich po zawarciu umowy, tylko jako - in continenti =umowy dodatkowe, bo one z wolna zastępowały klauzule dodawane do aktów- tzw. Leges contractus Pacta adiecta- przy zawieraniu czynności dobrej wiary były zaskarżalne powództwem z kontraktu głównego: Pacta adiecta bonae fidei negotiis insunt . Należą do nich umowy dodatkowe przy kontrakcie kupna- sprzedaży: Pactum legis comissoriae - zastrzeżenia rozwiązania umowy, gdy nie zapłaci na czas ceny kupna In diem addictio - zastrzeżenie, że lepsza oferta osoby trzeciej uprawnia do odstąpienia od umowy Pactum disciplicentiae -kupno na prośbę Pactum de retrovendendo i retroemendo- prawo odsprzedania i odkupienia towaru Pactum priotimeseos- prawo pierwokupu
Niestypulowane przyrzeczenie odsetek- niedopuszczalne przy pożyczce- bo była czynnością prawa ścisłego
Porozumienie o zadatek lub karę umowną. Actio in factum- pretor wpływał na kontrahentów, przeciw stronie która umowy nie dotrzymała.  dlatego niektóre przyrzeczenia jednostronne nigdy nie weszły w zakres kontraktów- bo i tak były chronione przez pretora= nazywano je- umowami pretorskim-

(…)

…)
Środek zabezpieczenia zwrotu cudzego długu- spełnia rolę umocnienia zobowiązania- constitutum debiti alieni
Dopuszcza do zabezpieczenia powództwem zobowiązań naturalnych- albo przekształcenia powództw czasowych (actiones temporales) na trwałe( actiones perpetue)
Recepta- według edyktu pretorskiego aż 3 umowy były chronione przez przejęcie zobowiązania( recipere)
RECEPTA ARBITRII- podjęcie się arbitrażu…
… przysięgę, że jego uprawnienie istnieje w rzeczywistości.
Gdy jedna ze stron nie chce wypełnić przysięgi pretor udziela pozwanemu ekscepcji iusiurandi- aby tak mógł odeprzeć powództwo przeciw niemu, mimo iż teraz pozywający przysiągł że nie będzie tego robił.- w przypadku gdy był dłużnikiem powoda. ( tzn. gdyby nie przysięga to by nim był)
Actio iusiurandi- powód który przysiągł że jest wierzycielem mógł…
… lege. Tak były chronione 3 umowy-kompromis, przyrzeczenie posagu, darowizna
Kompromis- dwie strony godzą się powierzyc rozstrzygnięcie sporu sędziemu polubownemu(arbiter)
W epoce klasycznej= wręczali mu przedmiot sporu lub sumę pieniężną. Miał on zwrócić ją zwycięszcy sporu.(zawierano stypulację nadająca kompromisowi skuteczność prawną) gdy nie zastosowano się do wyroku= kara- poena
529 r n.e…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz