Południk - strona 4

Odwzorowania płaszczyznowe - azymutalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1960

geograficzna złożona z południków i równoleżników tworzy zarazem siatkę wertykałów i almukantaratów. Krzyżujące...

Wyznaczanie odchylenia pionu- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Kartografia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1351

  a a  g  g  a   g  a   cos  a  – składowa odchylenia pionu wzdłuż południka, η – druga...

Kartografia - pomoce na zajęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106

powierzchni kuli na płaszczyznę w którym spełnione są następujące warunki: -obrazy południków tworzą pęk...

Układ geocentryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

powstaje na przecięciu płaszczyzn: równika i południka zerowego, zaś oś y na przecięciu płaszczyzn: równika...

Rzut ortograficzny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

o promieniu R • skala długości w kierunku południków (skrócenie) • zniekształcenie kątów (zmniejszenie...

Inne rodzaje odwzorowań-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

jest w pasach po 6 lub 3 stopnie w długości geograficznej z południkiem środkowym stycznym do powierzchni walca...

Kolokwium z nawigacji 1

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

geograficzna- jest to długość łuku południka wyrażona w mierze kątowej liczona od równika do równoleżnika...

Kartografia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

są współśrodkowe okręgi, których środek znajduje się w środku bieguna, obrazami południków są proste zbiegające...