Wyznaczanie odchylenia pionu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie odchylenia pionu- opracowanie - strona 1 Wyznaczanie odchylenia pionu- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WYZNACZANIE ODCHYLENIA PIONU.
(kąt zawarty między linią pionu a normalną do elipsoidy)
Odchylenie względne
Odchylenie bezwzględne
Znajomość wielkości odchylenia pionu oraz odległości między geoidą i przyjętą
geoidę odnalezienie jest niezbędne od dokonania redukcji, pomiarów z geoidą. To odchylenie
może wynosić od kilku do kilkunastu sekund.
1. Metoda astronomiczno – geodezyjna – polega na określeniu składowych odchylenia
pionu na podstawie porównania współrzędnych astronomicznych i geodezyjnych tych
samych punktów.
Współrzędne astronomiczne są odniesione do linii pionu, a współrzędne geodezyjne
odniesione do normalnej do elipsoidy.
Odchylenie pionu:
Q
(a   g ) cos   a
tgE g 
sin E g
(a   g ) cos   a
a  g
 g  a 
 g  a   cos  a
 – składowa odchylenia pionu wzdłuż południka,
η – druga składowa odchylenia pionu wzdłuż pierwszego wertykału
Wzór na różnicę azymutów astronomicznych i geodezyjnych:
 a   g  (a   g ) sin  a
z – kąt przy triangulacji
 sin  g   cos  g
tgz a
2. Metoda astronomiczno – geodezyjna na podstawie tw. Stoksa
x
A’
B’
C
N
geoida
B’
A
αN
B
elipsoida
Profil południka występuje w punkcie A przechodząc od punktu A’ do którego punkt
B’ można przyjąć, że A’B’1 || AB.
AA’ || BB’1 = N
W przejściu od A’ do B’ odpowiada bardzo mała zmiana N przyjmujemy oś x w
płaszczyźnie południka stycznie do geoidy, a następnie oś y prostopadle do płaszczyzny
południka i otrzymujemy kąt a następnie po odpowiednim przekształceniu wzoru Stoksa
można otrzymać wzór na drugą składową odchylenia pionu. Odchylenie pionu może być
wyznaczone przy pomocy wagi skręceń.


(…)

…’ można przyjąć, że A’B’1 || AB.
AA’ || BB’1 = N
W przejściu od A’ do B’ odpowiada bardzo mała zmiana N przyjmujemy oś x w
płaszczyźnie południka stycznie do geoidy, a następnie oś y prostopadle do płaszczyzny
południka i otrzymujemy kąt a następnie po odpowiednim przekształceniu wzoru Stoksa
można otrzymać wzór na drugą składową odchylenia pionu. Odchylenie pionu może być
wyznaczone przy pomocy wagi skręceń.…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz