Połączenia spawane kształtowników

Klasyfikacja belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2289

uzyskaü w wyniku rozciĊcia kształtowników i połączenia przewiązkami. • Do zalet belek aĪurowych zalicza...

Styki belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1582

, okreĞlanych ze wzglĊdów konstrukcyjnych. • Styki montaĪowe są to połączenia oddzielnych czĊĞci belki...

Naroża trójramienne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

, a styk dodatkowo wzmocniono żebrami trójkątnymi w stre­fie rozciąganej tego połączenia. W przypadku rygli...

Spawalnictwo-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

łączonych materiałów np. blach, kształtowników lub części maszyn. Na jakość połączenia zgrzewanego wpływają...

Płatwie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2254

, ceowniki, zwykłe, pocienione, równoległościenne, ewentualnie blachownice spawane z blach. • kształtowniki...