Przekroje poprzeczne prętów kratownic - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekroje poprzeczne prętów kratownic - wykład - strona 1 Przekroje poprzeczne prętów kratownic - wykład - strona 2 Przekroje poprzeczne prętów kratownic - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przekroje poprzeczne prętów kratownic
Dobór przekrojów poprzecznych prętów jest ważnym czynnikiem w procesie kształtowania konstrukcyjnego kratownic, kiedy to uwzględnia się wymagania nie tylko statyczno-wytrzymalościowe, ale także dotyczące technologii wykonania węzłów oraz trwałości i niezawodności w trakcie eksploatacji całej konstrukcji.
Podstawową zasadą przy doborze przekrojów poprzecznych prętów kratownic jest, że powinny one być symetryczne względem płaszczyzny kratownicy (prze­chodzącej przez oś y). Dobierając przekroje poprzeczne prętów wiązara, należy mieć wstępną koncepcję rozwiązań konstrukcyjnych połączeń tych elementów w węzłach. Przyjęte bowiem przekroje prętów powinny umożliwiać poprawne konstruowanie połączeń warsztatowych i styków montażowych, a także proste technologicznie wykonanie dźwigara kratowego.
Pręty kratownic projektuje się najczęściej z kształtowników walcowanych po­jedynczych, połówkowych lub złożonych, rzadziej z kształtowników giętych na zimno z blach. W przypadku kratownic o dużych rozpiętościach i silnie obciążo­nych (np. kratownic mostowych) stosuje się również przekroje spawane z blach. Należy dążyć, aby liczba typów kształtowników zastosowanych na pręty kratow­nicy była jak najmniejsza (zaleca się pięć, a najwyżej sześć ich rodzajów).
Optymalny ze względu na masę konstrukcji układ prętów kratownicy, o przy­jętych przekrojach, nie musi być najlepszy z uwagi na aspekt ekonomiczny bu­dowy obiektu (koszt materiałów, wykonawstwa), a także koszty eksploatacji (np. nakłady na okresowe zabezpieczenia antykorozyjne).
Stąd też ostateczny dobór przekrojów prętów kratownic należy poprzedzić analizą założonych rozwiązań konstrukcyjnych i zbadać między innymi kryteria oceny ustroju
Podstawowym kryterium w ocenie kosztu inwestycji jest masa konstrukcji stalowej. Należy jednak brać pod uwagę, iż ceny kształtowników są zróżnicowane. I tak kątowniki, pręty pełne, dwuteowniki, ceowniki są tańsze od rur okrągłych, prostokątnych i kwadratowych oraz kształtowników giętych z blach na zimno. Może się więc zdarzyć, że przyjęty lżejszy kształtownik będzie droższy. Ocenę kształtowników, z uwagi na ich jednostkowy koszt zakupu, bada się, analizując kryterium, które przybiera postać wzoru
Analiza tego aspektu oceny wytrzymałościowo-kosztowej kształtowników wy­kazuje, że najkorzystniej jest stosować rury okrągłe, przekroje krzyżowe z ką­towników, dwuteowniki szerokostopowe, a mniej korzystnie — rury kwadratowe i prostokątne, kształtowniki z blach oraz dwuteowniki normalne.
Ważne kryterium oceny przekrojów poprzecznych dotyczy ich zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku prętów jednogałęziowych istotne przy ocenie ja­kości kształtownika jest badanie „zwartości" przekroju, czyli stosunku przekroju poprzecznego do obrysu kształtownika narażonego na oddziaływanie środowiska korozyjnego, co można zapisać wzorem

(…)

… wykonanie dźwigara kratowego.
Pręty kratownic projektuje się najczęściej z kształtowników walcowanych po­jedynczych, połówkowych lub złożonych, rzadziej z kształtowników giętych na zimno z blach. W przypadku kratownic o dużych rozpiętościach i silnie obciążo­nych (np. kratownic mostowych) stosuje się również przekroje spawane z blach. Należy dążyć, aby liczba typów kształtowników zastosowanych na pręty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz