Plan kont - strona 2

Dzielenie i łączenie kont

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

rachunkowości: zakładowy plan kont, wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, dokumentację systemu przetwarzania...

Dzielenie i łaczenie kont

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2653

rachunkowości: zakładowy plan kont, wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, dokumentację systemu przetwarzania...

Polityka rachunkowowści

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 707

finansowych oraz zakładowy plan kont (ZPK), w oparciu o który jednostka będzie prowadziła rachunkowość. Każda...

Elementy zapisu na koncie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

jego identyfikację. Symbol konta wynika z planu kont. Plan Kont 0 - aktywa trwałe 1 - środki pieniężne , rachunki...

Rachunkowość - operacje wynikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2044

ze zmienionym zakładowym planem kont z dniem 1 stycznia koszty proste ujmuje się na kontach kosztów układu...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

. w sprawie ustalenia wzorcowego planu kont banków (Dz.Urz. NBP Nr 6, poz. 11), Zarządzenie Nr 15/99 Zarządu...

Operacje gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2387

określająca przedmiot ewidencji konta Symbol cyfrowy konta pochodzący z planu kont 2 strony konta: Debet (dt...