Pionier - strona 39

Prawoznawstwo - omówienie zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 595

1. NORMA PRAWNA BUDOWA NORMY PRAWNEJ Norma - zasada bądź reguła postępowania. Norma prawna - szczególny rodzaj normy. Każda norma ma swojego adresata i każda zawiera żądanie jakiegoś zachowania (ew. pozwolenie lub zakaz). Norma prawna jest najmniejszym sensownym elementem prawa. Przepis prawny ...

Skrypt media w Polsce 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1365

jest pionierem na polskim rynku medialnym we wprowadzaniu nowych rozwiązań programowych (np. formaty typu reality...

Wyklad postęp techniczny 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

pionierów — oddaje człowieka w taką niewolę. U korzenia współczesnej troski o człowieka leży z pewnością...

Język mediów

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1988

; prof. Uniw. Columbia w Nowym Jorku. Jeden z pionierów terenowych masowych badań odbioru radia, opinii...

Postawy nauki o przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3815

- związane często z dużym ryzykiem spowodowanym krótką fazą rynkową innowacji i preferowaniu wyrobów pioniera...

Ekonomika - komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1568

: przewidziana dla pionierów rynkowych, kreuje nową rzeczywistość nowe standardy w danej branży. Restrukturyzacje...

Historia myśli ekonomicznej - HOMER

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3220

… Pierwszy profesor ekonomii z Uniwersytetu w Halle. Pionier wszystkich profesorów ekonomii. W 1710r...

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2856

Wundta w Lipsku wykształcili się pionierzy pedagogiki, którzy metody psychologii eksperymentalnej...

Arystoteles i Platon

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2471

Pierwszą postacią opisaną w notatce został Platon, można tu znaleźć informacje na temat jego życia, twórczości w postaci dialogów, często dzielonych na: dialogi wczesnego okresu, dialogi średniego okresu i dialogi późnego okresu. Później opisano jego poprzedników oraz rozwój filozofii Platona. ...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1869

być traktowane jako środki do niego wiodące. Platon był finalistą w pojmowaniu przyrody. Pionierem logiki, teorii...