Pionier - strona 39

Prawoznawstwo - omówienie zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 546

1. NORMA PRAWNA BUDOWA NORMY PRAWNEJ Norma - zasada bądź reguła postępowania. Norma prawna - szczególny rodzaj normy. Każda norma ma swojego adresata i każda zawiera żądanie jakiegoś zachowania (ew. pozwolenie lub zakaz). Norma prawna jest najmniejszym sensownym elementem prawa. Przepis prawny ...

Skrypt media w Polsce 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1316

jest pionierem na polskim rynku medialnym we wprowadzaniu nowych rozwiązań programowych (np. formaty typu reality...

Wyklad postęp techniczny 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

pionierów — oddaje człowieka w taką niewolę. U korzenia współczesnej troski o człowieka leży z pewnością...

Język mediów

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1925

; prof. Uniw. Columbia w Nowym Jorku. Jeden z pionierów terenowych masowych badań odbioru radia, opinii...

Postawy nauki o przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3808

- związane często z dużym ryzykiem spowodowanym krótką fazą rynkową innowacji i preferowaniu wyrobów pioniera...

Ekonomika - komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1477

: przewidziana dla pionierów rynkowych, kreuje nową rzeczywistość nowe standardy w danej branży. Restrukturyzacje...

Historia myśli ekonomicznej - HOMER

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3136

… Pierwszy profesor ekonomii z Uniwersytetu w Halle. Pionier wszystkich profesorów ekonomii. W 1710r...

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2709

Wundta w Lipsku wykształcili się pionierzy pedagogiki, którzy metody psychologii eksperymentalnej...

Arystoteles i Platon

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2317

Pierwszą postacią opisaną w notatce został Platon, można tu znaleźć informacje na temat jego życia, twórczości w postaci dialogów, często dzielonych na: dialogi wczesnego okresu, dialogi średniego okresu i dialogi późnego okresu. Później opisano jego poprzedników oraz rozwój filozofii Platona. ...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1757

być traktowane jako środki do niego wiodące. Platon był finalistą w pojmowaniu przyrody. Pionierem logiki, teorii...