Pierwsze i ostatnie - strona 7

Monarchia Frankońska - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2009

- rozbój na drodzę, włóczęga - pierwsza i ostatnia instancja -II instacja dla spraw szlachty...

Monarchia Frankońska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1589

- rozbój na drodzę, włóczęga - pierwsza i ostatnia instancja -II instacja dla spraw szlachty...

Mechanika relatywistyczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

tki obu uk»adów wspó»rz“dnych pokrywa»y si“. Pierwszy i ostatni zwizek s s»uszne tylko dla . Zasada...

Postawy i zmiany postaw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

postaw odbiorców, jeśli główny, najsilniejszy argument zostanie przedstawiony jako pierwszy bądź ostatni...

Czyn ciągły - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

odstępach czasu, Odstępy pomiędzy kolejnymi zachowaniami, a nie pierwszym i ostatnim - A. Zoll...