Piaskowiec - strona 16

Turystyczne walory krajoznawcze Polski

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1568

w procesie erozji. 3. Zbudowane ze skał osadowych piaskowce, wapiennych. Rozmieszczenie: 1. Sudety (Góry...

Podział akumulacji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

. Są to charakterystyczne pozostałości polodowcowe na Niżu Polskim pochodzące ze Skandynawii (granity, porfiry, piaskowce...

Korozja - wiadomości ogólne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

, który jako roztwór wodny rozpuszcza wapienie, marmury, dolomity i piaskowce o lepiszczu wapiennym. Woda deszczowa...

Kruszywa skalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

, z przewagą skał magmowych (granity, porfiry), z dużą domieszką skał osadowych, jak piaskowce, a lokalnie...

Chemia analityczna-zadania do 115

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

zagrożenie dla budowli. Przyśpieszają wietrzenie budowli wapiennych lub z piaskowca. Stanowią zagrożenie...

Podział terytorialny Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

brunatny- duża zawartość popiołów o wody Surowce skalne (np. piaskowce) SUROWCE CZĘŚCIOWO ZASPOKAJAJĄCE...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

; sedymentacja lądowa i morska; wytrącają się piaskowce z domieszką żelaza (czerwone). KARBON występują utwory...

Wody lecznicze - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

fizycznych i chemicznych. Obszar karpacki to teren, gdzie występują głównie utwory fliszowe (piaskowce, łupki...

Eksplotacja złóż - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Maciej Madziarz
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904

zalega na Z – do 7,5 km a na W – do 2,5 km. (utwory karbońskie – łupki, piaskowce, węgiel ) - czynna...