Chemia analityczna-zadania do 115

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania do 115 - strona 1 Chemia analityczna-zadania do 115 - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie 115. Jak powstają kwaśne deszcze (reakcje)? Jaki jest ich wpływ na środowisko (podaj konkretne przykłady). Jakie jest pH zwykłego deszczu (w czystym środowisku), a jakie deszczy kwaśnych - podaj orientacyjne wartości. Normalna woda deszczowa ma pH około 5,6. Deszcze o niższym potencjale uznaje się za kwaśne.
Reakcje postawania:
tlenki powstałe w wyniku spalania paliw itp.
N + O2 → NO2
S + O2 → SO2
C + O2 → CO2
W chmurach tlenki łącza się z woda tworząc kwasy, które spadają potem na ziemie w formie kwaśnych
deszczy.
CO2 + H2O → HNO3
SO2 + H2O → H2SO3
NO2 + H2O →H2CO3
Kwaśne zanieczyszczenia wpływają na roślinność w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednio są uszkadzane igły, liście i system wewnętrznego transportu w komórkach roślin. Pośrednie uszkodzenia są następstwem zakwaszania gleby: zmniejsza się dostępność substancji odżywczych, a jednocześnie zwiększa
zawartość szkodliwych związków rozpuszczonych w glebie co uszkadza korzenie i zmniejsza odporność roślin na choroby i szkodniki. Zakwaszona woda jest niezdatna do wykorzystania zarówno przez ludzi jak i zwierzęta. Kwaśne deszcze stanowią również duże zagrożenie dla budowli. Przyśpieszają wietrzenie budowli wapiennych lub z piaskowca. Stanowią zagrożenie dla obiektów zabytkowych. Zadanie 116. Wyjaśnij w jaki sposób pH gleby może wpływać na kolor kwiatów. Ciekawą cechą hortensji jest możliwość zmiany barwy kwiatów w zależności od pH gleby na jakiej rośnie. Regulując kwasowość podłoża wpłynąć możemy na kolor kwiatów. Na glebach bardziej nawożonych siarczanem amonu lub siarczanem potasu pojawia sie niebieskie kwiaty. Na glebach bardziej zasadowych
kwiaty będą różowe lub czerwone. Za tę cechę są odpowiedzialne antocyjany zawarte w płatkach kwiatów. Antocyjany są naturalnie występującymi wskaźnikami pH. W roztworze, przy pH = 1,występują w formie jonu oksoniowego o barwie czerwonej (kation flawyliowy), natomiast przy wartości pH powyżej 3 dominuje hemiacetalowa forma bezbarwna. Z kolei w roztworze o wyższym pH pojawia się forma chinoidowa, która charakteryzuje się barwą niebieską Zadanie 117. Omów podstawy równowagi kwasowo-zasadowej organizmów żywych. (przewód pokarmowy, krew) Źródłem kwasu solnego w żołądku jest chlorek sodu. W naszym organizmie substratem kwasowym jest kwas węglowy.
NaCl + H2CO3 → HCl + NaHCO3
Jony Na+ i HCO3- są transportowane do układu krwionośnego wbrew gradientowi stężeń. W ten sposób tylko jony chlorkowe i wodorowe pozostają wewnątrz śluzówki żołądka. W komórkach trzustki następuje wydzielanie Na+ i HCO3- do światła przewodu pokarmowego, gdzie razem z H+ i Cl- są wchłaniane przez komórki jelita cienkiego do krwioobiegu. W ten sposób w krwi sa znów obecne substraty konieczne do syntezy kwasu solnego w żołądku.

(…)

… deszczowej jest wyraźnie większe niż w Polsce?
Szczególnie silnym źródłem emisji dwutlenku siarki (który jest najważniejszą przyczyną kwaśnych dreszczów) jest spalanie węgla brunatnego, jako najbardziej zasiarczanego. We Francji największy udział w produkcji energii elektrycznej mają elektrownie jądrowe, które nie emitują zanieczyszczeń zakwaszających środowisko (w Polsce energetyka jest oparta na paliwach
… związku chemicznego. Jak znając entalpie tworzenia wszystkich substratów i produktów (które są dla bardzo wielu związków stabelaryzowane) można obliczyć
entalpię reakcji ( H)?
Entalpią tworzenia danego związku chemicznego nazywamy przyrost entalpii w reakcji tworzenia 1 mola tego związku z pierwiastków. Opierając sie na prawie Hessa (ciepło reakcji chemicznej przebiegającej w stałej objętości…
….
Ciepło reakcji chemicznej przebiegającej w stałej objętości lub pod stałym ciśnieniem nie zależy od tego jaką droga przebiega reakcja a jedynie od stanu początkowego i końcowego. Opierając sie na prawie Hessa można obliczyć efekty cieplne reakcji chemicznej, której nie potrafimy lub nie możemy zmierzyć bezpośrednio. równania termochemiczne można dodawać (odejmować) stronami entalpia przemiany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz