Personifikacja - strona 18

Bruno Schulz

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Dorota Pazio
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

kierunki i ogólne zasady: → zamieszanie sfer - dążność do personifikacji lub animizacji przedmiotów...

Historia kultury

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
  • Historia kultury
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3283

…, w kulturach pierwotnych za pomocą zjawisk przyrodniczych, - personifikacja czasu, postacie mityczne, bogowie...

Analiza stylistyczna tekstu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Stylistyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1645

antropomorfizacji - uczłowiecza ona tylko wybrane cechy przedstawianych zjawisk; inaczej niż personifikacja...

Reklama podstawowe info

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

-> zamiana dająca absurdalną treść Oksymoron -> zamiana elementów opozycyjnych Personifikacja -> uosobienie...

Poeci polskiego baroku

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1687

. Delikatna, rokokowa personifikacja Wiosny, malarsko ujęty obraz żniw i nagłej burzy latem, dominująca...