Perpetuatio fori

Skutki procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Skutki procesowe: - perpetuatio fori – ciągłość właściwości miejscowej Jeżeli w chwili wytoczenia...

Jurysdykcja krajowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

i nie znajdują zastosowania do postępowania nieprocesowego. Perpetuatio fori- sąd dopóki stosuje prawo polskie...

Postępowanie administracyjne-pytania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

powinna podnieść zarzut potrącenia w powództwie wzajemnym perpetuatio iuris (??)perpetuatio fori errores iuris in...

Pozew- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

wywołuje skutki materialnoprawne i procesowe. Skutki procesowe to: ustalenie właściwości sądu (perpetuatio...

Właściwości sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

(perpetuatio fori) Do momentu czasowego oceny właściwości sądu - sąd choćby w chwili wytoczenia powództwa...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

-   po powstaniu sporu Perpetuatio fori- przedłużenie procesu. sąd właściwy do rozpoznania danej sprawy w chwili...

Rozporządzenie (WE) nr 2201-2003 - komentarz.

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

  Zatorska Jolanta  komentarz  LEX/el. 2010  Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i  wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności  rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000  Stan pr...