Jurysdykcja krajowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jurysdykcja krajowa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

JURYSDYKCJA KRAJOWA art.1097 i następne kpc - brak definicji legalnej; charakterystyczne dla MPC
oznacza właściwość sądów danego państwa do rozpoznawania spraw cywilnych z elementem międzynarodowym. Sąd musi stwierdzić tę właściwość
Bezwzględna dodatnia przesłanka procesowa, której naruszenie - z mocy art.1099 kpc - skutkuje nieważnością postępowania (przyczyny nieważności zostały enumeratywnie wyliczone). Sąd polski każdorazowo musi zbadać jurysdykcję krajową przy rozpatrywaniu sprawy cywilnej z elementem międzynarodowym. Jeśli występuję brak jurysdykcji krajowej sąd powinien pozew odrzucić na mocy 1099, który jest lex specialis w stosunku do 199 KPC. W postępowaniu nieprocesowym sąd odrzuci wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego. Tak jest w przypadku pierwotnego braku jurysdykcji krajowej. W przypadku pierwotnego braku jurysdykcji krajowej , w razie braku następczego - następuje umorzenie postępowania. Ustawodawca najpierw wyodrębnił w ramach księgi I cz. 4 KPC przepisy ogólne o jurysdykcji krajowej, następnie przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, potem przepisy o jurysdykcji krajowej w procesie, potem o jurysdykcji krajowej w postępowaniu nieprocesowym i przepisy o zwolnieniu spod jurysdykcji krajowej. Niemniej wiodącą zasadą jest zasada priorytetu umowy międzynarodowej (1096 KPC plus Konstytucja RP). Trzeba więc ustalić czy z danym państwem nie zawarto umowy dwu lub wielostronnej, bo wyłączają one przepisy KPC. Art. 379 kpc kwalifikowany skutek naruszenia, nieważność, sąd uwzględnia z urzędu
Art. 199 brak jurysdykcji z urzędu i odrzuceniu w formie postanowienie kończącego postępowania podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, alimine z góry
Instytucja PERPETUATIO IURISDICTIONIS ( utrwalenie się skutków jurysdykcji krajowej sądów polskich; zasada ciągłości jurysdykcji krajowej sądów polskich) - zasada, zgodnie, z którą jurysdykcja krajowa sądów polskich istniejąca w momencie wszczęcia postępowania trwa nadal choćby jej podstawy odpadły w toku sprawy - art.1097 kpc Od tej zasady przewidziane są 2 wyjątki: art.1104 pkt 2 kpc , art.1105 § 5 kpc , Te wyjątki dotyczą jednak tylko procesu cywilnego i nie znajdują zastosowania do postępowania nieprocesowego.
Perpetuatio fori- sąd dopóki stosuje prawo polskie, należy odróżnić przepisy z normami prawa prywatnego Mn.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz