Pentozy - strona 5

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2114

ketonowych β-oksydacji łańcuchu oddechowym 2. NAPD uczestniczy w: w szlaku fosforanów pentoz w biosyntezie kw...

Wykład - Biosynteza kwasu mlekowego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

pentozy na kwas mlekowy i octowy - utylizacja ługów posulfidowych - fermentowane na kwas mlekowy...

Reakcja izomeryzacji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4193

do ksylozo-5-fosforanu. Produkt ten jest następnie przenoszony na szlak pentozo fosforanowy. [2,5,15...

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1771

trioz w 3 cząsteczki pentoz (5x3C w 3x5C). Bilans cyklu. Przyłączenie 3 cz. CO2 do 3 cz. RuDP wymaga...