Pastwisko - strona 38

Wszystko o ekologii

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3059

Ekologia - (gr. oikos = dom + logos = nauka, słowo) nauka o powiązaniach między organizmami żywymi oraz o zależnościach między organizmami żywymi a środowiskiem ich życia. Termin wprowadzony przez niemieckiego biologa  i ewolucjonisty Ernsta Haeckla w 1869 roku, by określić badania nad zwierzęta...

Wykład - badania gleby

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

= redukcja). Gleby glejowate stanowią typowe miejsce pod pastwiska. 5. Gleba posiada różne właściwości...

Geneza i rozwoj gospodarki rynkowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1449

GENEZA I ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Dlaczego ludzie produkują i dzielą dobra? By zaspakajać swoje potrzeb. Produkujemy, bo chcemy konsumować W przeciwnym razie wszyscy zginiemy! W istocie problemy, jakich doświadczamy obecnie, są aktualne od zaledwie 10 tysięcy lat. Datują swój początek od rewolucji...

Ekonomia globalna- egzamin Ślęzak Ewa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Ślęzak
 • Ekonomia
Pobrań: 4879
Wyświetleń: 28126

Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: faza ożywienia, faza rozkwitu, faza spowolnienia, faza recesji, nierównowaga, globalna nierównowaga, globalizacja rynku pracy, globalizacja produkcji, usług, offshoring, outsourcing, insourcing, organizacje globalne. W notatce poja...

Gospodarowanie - Potrzeby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

. Powierzchnie pastwisk można zwiększyć kosztem ziemi uprawnej, powierzchnię uprawę buraków można powiększyć...

Gospodarowanie

 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4221

. Powierzchnie pastwisk można zwiększyć kosztem ziemi uprawnej, powierzchnię uprawę buraków można powiększyć...

Historia Gospodarcza - rozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

), gospodarstw chłopskich i terenów wspólnoty (lasy, nieużytki, pastwiska, wody) Monopol własności ziemi w ręku...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 3556

i pastwiska własnością wspólną społeczeństwo - rozwarstwianie ludności u Germanów V/VI, u Słowian IX: na czele...