Pascal - strona 21

Języki programowania - wstęp

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

Smalltalk Visual Basic Java Języki maszynowe FORTRAN BASIC COBOL C ALGOL GPSS Ada APL Imperatywny Pascal...

Słówka - matematyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

-angled triangle trójkąt Pascala Pascal's triangle trójkąt prostokątny right-angled triangle trójkąt...

Filozofia - wykłady - Pitagoras

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
 • Filozofia
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 6559

doc zajmuje 51 stron i zawiera notatki z zajęć z przedmiotu filozofia prowadzonego przez prof. dr hab. Edwarda Jelińskiego na . Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: pojęcie filozofii, skąd wzięła się nazwa filozofia?...

Fryderyk Nietzsche

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2653

byli Pascal, Kierkegaard i Nietzsche. Twórcy egzystencjalizmu to: K. Jaspers M. Heidegger Ich prace z lat '20...

Fizyka - wszystkie definicje

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

do jego rezystancji R. Prawo Pascala Podstawowe prawo statyki płynów, które mówi, że w każdym miejscu w płynie (cieczy...

Wykład 3

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1505

 instrukcji, bądź grupy instrukcji uzależnić od spełnienia określonego warunku.   W  języku   Pascal  istnieją...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

, ale nie uznawał odwieczności atomów, i dusza jest niematerialna. Pascal (1623-1662) kartezjanista, sceptyczny...