Park narodowy - strona 26

Natura 2000 w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

chronionych, w tym regulacji rzek, melioracji bagien i dolin rzecznych. Formy ochrony przyrody- park narodowy...

Podatek leśny - omówienie - stawki

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą...

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

i Poczty, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, dyr. Parków Narodowych, leśniczy „nadleśniczy, ich z-cy ...

Bułgaria-kultura

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

z wielu epok, które SA zachowane w stosunkowo dobrym stanie. Park Narodowy Pirinu - 7,8i9. Znajduje...

Podstawy ochrony zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

mu stosowną pomoc lub powiadomić: policję, straż gminna, łowiecką parków narodowych, leśną rybacką graniczną...