Bułgaria-kultura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bułgaria-kultura - strona 1

Fragment notatki:


http://whc.unesco.org/en/list/
Kryteria kulturowe
I. "reprezentować arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego"
II. "przedstawiać ważną wymianę ludzkich wartości, na przestrzeni dziejów lub w obszarze danego regionu świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, w sztukach monumentalnych, urbanistyce lub projektowaniu krajobrazu"
III. "przedstawiać unikatowe albo przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub istniejącej albo minionej cywilizacji"
IV. "przedstawiać szczególny przykład typu budowli, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu ilustrującego ważny etap (lub etapy) w historii ludzkości"
V. "przedstawiać szczególny przykład tradycyjnego ludzkiego osadnictwa, zagospodarowania ziemi lub morza, reprezentatywny dla danej kultury (lub kultur), albo ludzkiej interakcji ze środowiskiem, szczególnie jeśli stało się ono zagrożone wskutek nieodwracalnej zmiany"
VI. "pozostawać w bezpośrednim lub namacalnym związku z wydarzeniami lub żywą tradycją, pomysłowością lub wierzeniami albo z dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu (Komitet uznaje, że to kryterium powinno być stosowane w połączeniu z innymi kryteriami)"
Kryteria przyrodnicze
VII. "obejmować wyjątkowe zjawiska przyrodnicze lub tereny szczególnego naturalnego piękna i o estetycznym znaczeniu"
VIII. "przedstawiać szczególne świadectwo ważnych etapów w historii planety, zawierające ślady dawnego życia, istotnych toczących się procesów geologicznych tworzących formy ukształtowania terenu lub istotne formacje geomorficzne lub fizjograficzne"
IX. "przedstawiać szczególny przykład toczących się procesów ekologicznych i biologicznych, istotnych dla ewolucji i rozwoju lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich ekosystemów lub społeczności roślin i zwierząt"
X. "obejmować najważniejsze środowiska przyrodnicze do ochrony różnorodności form życia, łącznie z zagrożonymi gatunkami o uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki i konserwacji przyrody."
Cerkiew Bojańska w Sofii - przyjeta na liste unesco została pod dwoma kryteriami 2i3. Obiekt ten jest zlokalizowany na peryferiach sofii. Cerkiew powstała w X w. a powiększać ją zaczęto w XIII w. Obecnie cerkiew składa się z trzech części. Na liste Unesco został wpisany za: różnorodność która powstała podczas budowania i przebudowania cerkwi na przestrzeni wieków X,XIII i XIX. A także z punktu architektonicznego cerkiew jest przykładem krzyżowania się greckiego planu parteru z kopułą który jest bogato zdobiony fasadami oraz ceramicznymi elementami. Jest to jeden z najlepszych średniowiecznych zabytków.
Grobowiec tracki w Swesztari - 1i3. Odkryty pod koniec XXw. We wiosce niedaleko swesztari, pochodzi on z trzeciego tysiąclecia przed nasza era. Grobowiec posiada unikatowe architektoniczne dekoracje takie jak polichromy z polowa człowieka i polowa rosliny, z dodatkowymi malowidłami sciennymi. Na liste unesco trafił za : ( polichromy w których w szczelinach widać orginalne kolory które były brązowy, czerwony i niebieski. A także otzymał za : łączenie kultur greckich z skrajnie innymi starożytnymi. Jest średniowiecznym grobowcem inspirowanym stylem hellenistycznym. Przerwany proces twórczego tworzenia tego grobowca nadał mu tym bardziej specyficzny charakter. Grobowiec ten ma bardzo unikatowy charakter, a także wiaze się z nim specyficzny charakter obrzedow pogrzebowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz