Park narodowy - strona 18

Rola państwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

: a) ognie sztuczne, b) parki narodowe i miejskie, c) ogrody zoologiczne, d) zakłady oczyszczania wody, e...

Prepedeutyka, typ siedliskowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

rezerwat przyrody lub wchodzący w skład Parku Narodowego . LAS to zbiorowisko roślin drzewiastych zajmujące...

Ekologia - egzamin, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Parku Narodowego są w większości ekosystemami: a) antropogenicznymi -zdewastowanymi, b) naturalnymi, c...

Składowanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; na obszarach lasów ochronnych; w dolinach rzek, w pobliżu...