Rola państwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola państwa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

1. Czym zajmuje się rząd i na czym polegają gospodarcze funkcje rządu?
2. W jakich okolicznościach rynek okaże się niewystarczająco sprawnym mechanizmem alokacji zasobów?
3. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe:
a) działanie rządu powoduje relokację zasobów z sektora publicznego do sektora prywatnego,
b) powietrze i woda stanowią przykład dóbr i usług publicznych,
c) publiczne dobra i usługi są wynikiem jednej z dwóch sytuacji albo:
- nie byłyby one oferowane w warunkach braku rządu, albo - wiążą się one ze znacznymi efektami zewnętrznymi i dlatego też, ich produkcja byłaby w dużym stopniu zbyt mała w warunkach nieistnienia rządu,
d) względna skala sektora publicznego w porównaniu do sektora prywatnego, w ciągu ostatnich czterdziestu lat pozostawała mniej więcej niezmieniona,
e) w systemie rynkowym zasoby byłyby alokowane niewłaściwie, o ile nie następowałaby modyfikacja procesu alokacji zasobów przez rząd w sytuacjach, w których występowałyby koszty lub korzyści zewnętrzne.
4. Czy badania onkologiczne są usługą, z którą wiążą się zewnętrzne korzyści czy też koszty zewnętrzne? Jakie działania mógłby podjąć rząd, w celu skorygowania niewłaściwej alokacji zasobów przeznaczonych na wytwarzanie tej usługi?
5. Wskaż czy każdy z niżej wymienionych produktów jest dobrem, z którym związane jest występowanie kosztów albo też i korzyści zewnętrznych:
a) ognie sztuczne, b) parki narodowe i miejskie, c) ogrody zoologiczne, d) zakłady oczyszczania wody, e) szczepionka przeciw gruźlicy,
f) szpitale publiczne.
6. Wymień różne niedostatki działalności rządu.
7. Pytania do dyskusji;
1. Występowanie dóbr i usług publicznych wynika z jednej z dwóch przyczyn, albo:
- ich ilość dostarczona przez sektor prywatny byłaby wyraźnie niedostateczna w związku z występowaniem znacznych korzyści zewnętrznych związanych z nimi, albo - nie byłyby one dostarczane przez sektor prywatny. Przyjrzyjmy się dokładniej tej pierwszej sytuacji. Z odpowiednią opieką medyczną i odpowiednim poziomem warunków mieszkaniowych wiążą się istotne korzyści zewnętrzne. Czy uważasz, że owe korzyści zewnętrzne są wystarczająco duże, by opieka medyczna i mieszkania były dostarczane przez rząd, czy też uważasz, że system rynkowy zapewnia wystarczający poziom opieki medycznej i dostateczną ilość mieszkań? 2.Jak sądzisz, jakie byłyby konsekwencje istnienia prywatnej armii? Dlaczego rząd finansuje wydatki na obronę narodową?
3. Jak sobie wyobrażasz sprawiedliwy podział dochodów? Czy podział dochodów w Polsce jest sprawiedliwy? Jak sądzisz, co rząd powinien zrobić w tej sprawie?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz