Parafina - strona 11

Tworzywa sztuczne-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Grzegorz Pękalski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 840

oraz od ilości i rodzaju dodatków w postaci zmiękczaczy (żywice, smoły, parafina, oleje), napełniaczy (sadza...

Metalurgia proszków - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Piotr Białucki
  • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1813

i inne, stearyniany cynku, wapnia itp. Oprócz tego parafiny, woski, grafit itp. • Dodatek środków poślizgowych...

Hempel - Filozofia nauk przyrodniczych

  • dr Joanna Trzópek
  • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1694

„Filozofia nauk przyrodniczych” Carl G. Hempel Rozdział I Dziedziny badań naukowych można podzielić na dwie podstawowe grupy: nauki empiryczne - dążą do wykrywania, opisu i wyjaśnienia, a także do przewidywania zjawisk zachodzących w świecie, w którym żyjemy; twierdzenia tych nauk muszą być konfr...