Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - Gestość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - Gestość - strona 1 Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - Gestość - strona 2 Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - Gestość - strona 3

Fragment notatki:

1.Gestość materiałów budowlanych. Podaj wzór i wyjaśnij sposób oznaczania. Gęstość(ρ) nazywamy masę jednostki objętości materiału bez uwzględnienia porów wewnątrz materiału. Innymi słowy jest to stosunek masy wysuszonej próbki materiału do jego objętości bez porów, tzw. objętości technicznie „absolutnej”. Wartość ρ oblicza się ze wzoru:
ρ = m/V a [g/cm3,kg/dm3,t/m3]
gdzie: m-masa suchej probki
Va - objętość próbki bez porów.
Gęstość służy najczęściej do obliczania szczelności lub porowatości materiału. Aby obliczyć gęstość materiału, musi się go wysuszyć do stałej masy; temp suszenia zależy od budowy chemicznej materiału(np. dla wyrobów gipsowych temp suszenia nie powinna przekraczać 50stopni). Pomiar objętości absolutnej przeprowadza się bądź w piknometrze (pomiar dok.) lub w objętościomierzu Le Chateliera(pomiar przybliżony). W przypadku badania objętości mat. Zwartego takiego jak szkło stal próbki się nie rozdrabnia. Próbki laboratoryjne materiałów porowatych rozciera się na proszek tak by całość przechodziła przez sito o boku oczka 0.08mm do objętościomierza napełnionego spirytusem skażonym. Różnica poziomów cieczy w objętościomierzu wskazuje na objętość wsypanego proszku. 2.Porowatość materiałów budowlanych. Podaj wzór. Omów wpływ porowatości na inne właściwości materiałów. Porowatość (p) materiału nazywamy procentowa objętość wolnych przestrzeni w tym materiale. Jeżeli od jednostki objętości materiału odejmiemy objętość szkieletu materiału(szczelność) to wynikiem tego działania będzie objętość wolnych przestrzeni, która możemy wyrazić także w procentach.
Wartość (p) obliczamy ze wzoru
p= (1-S)100%
czyli
p=(1-(ρ p /ρ))100%
Zamarzająca woda w porach zwiększa swoja objętość, wywołując naprężenia w szkielecie materiału. Materiały z małymi porami są zwykle bardziej mrozoodporne niż materiały z większymi porami, nawet dość rzadko rozmieszczonymi w materiale. 3.Mrozoodporność materiałów budowlanych. Podaj definicje oraz kryteria oceny mrozoodporności. Mrozoodpornością nazywamy właściwość, polegającą na przeciwstawianiu się całkowicie nasyconego woda materiału niszczącemu działaniu zamarzającej wody znajdującej się wewnątrz materiału przy wielokrotnym zamarzaniu i odmarzaniu. Np. w betonach cementowych do nawierzchni drogowych dopuszcza się ubytek masy o 5% i spadek wytrzymałości o 20% po 50 cyklach. Oznaczenie mrozoodporności polega na wielokrotnym zamarzaniu próbki materiału nasyconej woda do temp -15 lub -20 stopni, a następnie rozmrożeniu do temp ok. 2stopnie. Liczba cykli jest bardzo różna i wynosi od 15 do kilkuset, w zależności od warunków, w jakich będzie się znajdować wbudowany mat.


(…)

… przykłady łatwo rozpuszczalnych soli występujących w surowcach ceramicznych i skutki ich występowania w gotowych wyrobach. Sole rozpuszczalne stanowią szczególnie szkodliwe domieszki glin; należą do nich:
Chlorek sodu NaCl, i siarczany: sodu, magnezu, potasu lub amonu. Pozostając w wypalonych wyrobach łatwo uwadniają się np. pod wpływem deszczu a następnie przy wysychaniu powodują powstawanie szpecących…
… znaczna ilość dwutlenku siarki, zwiększająca się jeszcze, jeżeli w masie ceramicznej znajduje się piryt. Dwutlenek siarki z parą wodną daje kwas siarkawy, który reagując dalej z tlenkiem wapnia lub magnezu tworzy odpowiednie siarczany. Rozpuszczalne siarczany powstają też w wyniku reakcji tlenków siarki ze spalin z obecnymi w glinie krzemianami wapnia, magnezu, sodu i potasu. Na oddziaływanie soli…

- istotna jest również nasiąkliwość
Oznakowanie cegły powinno uwzględniać nazwę cegły, numer normy, symbol grupy, symbol rodzaju i typu, kodowe określenie wymiarów, symbol klasy i kodowe określenie asortymentu. 19. Wymienić rodzaje badań przeprowadzanych dla asfaltów.
- penetracja asfaltu
- temperatura mięknienia asfaltu według PiK
- temperatura łamliwości według Fraassa
- temperatura zapłonu według Marcussona
- ciągliwość
- odparowalność
- odparowalność w cienkiej warstwie
- zawartość parafiny
- zawartość składników (stałych ciał obcych) nierozpuszczalnych w benzenie
- zawartość wody
- odczyn wyciągu wodnego oraz zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie
20. Wymienić rodzaje badań przeprowadzanych dla pap.
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie wymiarów
- sprawdzenie dokładności…
… i stopiony asfalt przesącza się przez sito, dokładnie miesza (usunięcie pęcherzyków powietrza) i wlew w nadmiarze do dwóch pierścieni mosiężnych (średnica 15,8 mm, wysokość 6,4 mm) umieszczonych na metalowej lub szklanej płytce pokrytej mieszaniną gliceryny i dekstryny lub gliceryny z talkiem. Pierścienie z asfaltem pozostawia się na co najmniej 30 min w temperaturze 20+-5C, poczym nadmiar asfaltu ścina…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz