Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 1 Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 2 Materiały budowlane - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie 1 Co to jest współczynnik rozmiękania materiału? W jaki sposób go obliczamy? Podatność na rozmiękanie jest to destrukcyjny wpływ wody na cechy wytrzymałościowe materiału.
Współczynnik na rozmiękanie określa stosunek wytrzymałości na ściskanie materiału nasyconego wodą do wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym. Napisać definicje, wzory i jednostki wilgotności, nasiąkliwości i mrozoodporności materiału budowlanego. Nasiakliwość - nazywamy nia zdolność wchłaniania oraz utrzymywania wody, przy maksymalnej jej zawartości. Wartość liczbową nasiąkliwości oblicza się ze stosunku ilości wody wchłoniętej do masy objętości próbki materiału suchego. Jeżeli wartość tę obliczamy w stosunku do masy próbki, to mamy do czynienia z nasiąkliwością wagową, natomiast jeżeli obliczamy w stosunku do objętości próbki, mamy do czynienia z nasiąkliwością objętościową, wartości ich obliczamy ze wzorów:
Nwag=((masa próbki nasyconej wodą - masa próbki suchej)/masa próbki suchej)*100% (1)
Nobj=((masa próbki nasyconej wodą - masa próbki suchej)/V)*100% (2)
Jednostki: Wilgotność materiału - nazywamy nią procentową zawartość wody w materiale. Określając wartość wilgotności, stosujemy wzór (1). Wilgotność materiału ma duży wpływ na inne cechy, np. w większości materiałów budowlanych zmniejsza cechy wytrzymałościowe oraz pogarsza izolacyjność cieplną a niekiedy jest przyczyna zmiany wymiarów (drewno) w stosunku do stanu suchego.
Mrozoodpornośc - nazywamy właściwość, polegającą na przeciwstawianiu się całkowicie nasyconego wodą materiału niszczącemu działaniu zamarzającej wody, znajdującej się wewnatrz materiału przy wielokrotnych zamrażaniach i odmrażaniach. Na przykład w betonach cementowych do nawierzchni drogowych dopuszcza się ubytek masy po 5- cyklach zamrażania o 5% u spadek wytrzymałości o 20%
Współczynnik odporności na zamrażanie (Wz), który oznacza stosune wytrzymałości na ściskanie (Rz) po ostatnim cyklu i zamrażania do wytrzymałości na ściskanie (R) przed zamrażaniem :
Wz=Rz/R.
3.Napisać definicje, wzory i jednostki gęstości, gęstości pozornej, szczelności i porowatości materiału budowlanego. Gęstość-- nazywamy masę jednostki materiału bez uwzględnienia porów wewnątrz materiału. Innymi słowy jest to stosunek masy wysuszonej próbki materiału do jego objętości bez porów, tzw. objętości technicznie „absolutnej”. Gęstość oblicza się z wzoru:
D=m/V [g/cm^3, kg/dm^3, t/m^3]
Gęstość pozorna - nazywamy nią masę jednostki objętości materiału. Inaczej jest to stosunek masy wysuszonej próbki do jego objętości


(…)

…, wyeliminować poprzedni wynik. Jako wy­nik przyjąć średnią arytmetyczną dwóch wybranych oznaczeń.
Wymienić materiały termoizolacyjne z tworzyw sztucznych.
- polistyren ekstradowany (wytłaczany) XPS
- poliestyren ekspandowany PS-E (EPS) - styropian
- piankowy poliuretan (płyty, kształtki, spienianie ,,in situ”)
- piankowy polietylen (płyty, maty - izolacja cieplna, przeciwdźwiękowa, przeciwwilgociowa) Opisać…
…: gdzie: m0 - masa próbki nasyconej wodą przed rozpoczęciem badania
mn - masa próbki po zakończeniu badania Opisać metodę pomiaru twardości materiałów kamiennych.
Badaną próbkę próbuje się zarysować minerałami uporządkowanymi według twardości. Kolejno 1-talk, 2-gips, 3-kalcyt, 4-fluoryt, 5-apatyt, 6-ortoklaz, 7-kwarc, 8-topaz, 9-korund, 10-diament. Skala jest dziesięciostopniowa, a oznaczamy ją numerem…
…% od wartości średniej.
Podać orientacyjne wartości gęstości pozornych dla polistyrenu ekspandowanego i ekstradowanego.
Ekspandowany - 10-40 kg/m^3
Ekstradowany - 25-45 kg/m^3
Podać orientacyjnie wartości współczynników przewodności cieplnej dla polistyrenu ekspandowanego i ekstradowanego.
przew. cieplna dla eksp 0,033-0,042 ; ekst 0,030-0,035 [W/m*K]
Podać ogólną klasyfikacje wykładzin podłogowych z tworzyw…
….
- polichlorek winylu
- poliolefin
- kauczuk
- lej lniany
****poliolefin, poliamid i poliester
wersy z gwiazdka są warte do przeczytania, gdyż mogą być uzupełnieniem lub nawet poprawną wersją odpowiedzi do pytania.
CECHY MECHANICZNE 41. Wytrzymałość na ściskanie to największe naprężenie, jakie przenosi próbka badanego materiału podczas zgniatania. Wzór:
Rc=Pn/F MPa (N/mm2)
Pn-siła statyczna niszcząca F-pole…
… materiał ceramiczny na działanie obciążeń siłami statycznymi. 82.
83. Dwa podstawowe oznaczenia dla dachówki ceramicznej to badanie mrozoodporności i przesiąkliwości.
ASFALTY PAPY ITD.
84. Podział pap na tekturze budowlanej: -izolacyjna -wierzchniego krycia -podkładowa
85.Oznaczenia asfaltów: -penetracji -temperatury mięknienia -ciagliwości -temperatury łamliwości Temperatura łamliwości asfaltów: Polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz