Badanie właściwości drewnianych materiałów - ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie właściwości drewnianych materiałów - ćwiczenie - strona 1 Badanie właściwości drewnianych materiałów - ćwiczenie - strona 2 Badanie właściwości drewnianych materiałów - ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:


Przedmiot : Materiały budowlane Temat ćwiczeń:
Badanie właściwości i jakości drewnianych materiałów
budowlanych
Zespół:
X X X
Grupa: X
Semestr: II
Rok: 00/01
Ocena:
Wykonane oznaczenia: Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien Do badania wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien stosuje się próbki o następujących wymiarach:
20x20 [mm]
20x30 [mm]
Wymiary przekroju określa się z dokładnością do 0.1 mm . Próbka jest poddawana ściskaniu w maszynie probierczej, ze stałą prędkością, dobraną tak, aby zniszczenie próbki nastąpiło w czasie 90+ - 30 s od chwili rozpoczęcia obciążania . Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien oblicza się z dokładnością do 0,5 MPa wg wzoru: R cW = P / axb [MPa] P - siła użyta do zniszczenia próbki [N]
a - wymiar próbki w kierunku promieniowym [mm]
b - wymiar próbki w kierunku stycznym [mm]
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien badanej próbki z drewna bukowego wynosi:
R cW = 7,3 MPa
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie w poprzek włókien
Do badania stosuje się próbki prostopadłościenne o przekroju 20 x 20 mm i długości wzdłuż włókien 30 i 60 mm . Po określeniu przekroju z dokładnością do 0.1mm próbka jest poddawana ściskaniu w maszynie probierczej, tak aby naprężenie na granicy proporcjonalności nastąpiło w czasie 90+-30 s. Badanie prowadzi się do wyraźnego przekroczenia umownej wytrzymałości. Wytrzymałość obliczamy ze wzoru :
R cP = P / axb [MPa]
Gdzie:
P - siła użyta do zniszczenia próbki [N]
a - wymiar próbki w kierunku promieniowym [mm]
b - wymiar próbki w kierunku stycznym [mm]
Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien próbki drewna bukowego wyniosła:
R cP = 1,43 MPa Oznaczenie gęstości drewna
Próbki prostopadłościenne o wymiarach przekroju poprzecznego 20 x 20 mm i długości wzdłuż włókien 25+-5 mm poddaje się klimatyzowaniu wg normy PN-77/D-04227. Do oznaczenia gęstości umownej dopuszcza się stosowanie próbek o dowolnym kształcie.


(…)

… w miejscu przecięcia powierzchni próbki przekątnymi. Głębokość wgniatania powinna wynosić 5,64 mm, a w przypadku rozłupywania się próbki - 2,82 mm . Próbkę należy obciążać ze stałą prędkością, taką by uzyskanie żądanego wgniotu nastąpiło w ciągu
1-2 min . Twardość określa wartość siły pod wpływem której nastąpiło wgniecenie kulki na żądaną głębokość. Twardość badanych próbek wyniosła:
a ) dla buku F = 4,4…
… normy PN-89/D-94002
Rodzaj drewna
dąb
Wilgotność
11%
spełnia
TYP
P3
Wymiary:
Grubość - 19 mm
19 +-0,2 mm - spełnia
Szerokość - 55 mm
35 - 100 mm - spełnia
Długość - 350 mm
200 - 500 mm - spełnia
Grubość warstwy użytkowej - 9 mm
9 +- 0,2 mm - spełnia
Grubość wpustki - 3 mm
3 +-0,1 mm - spełnia
Wysokość wpustu - 3mm
3 +-0,1 mm - spełnia
Głębokość wpustu - 10 mm 10 +- 0,5 mm - spełnia
Szerokość wycięcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz