Palnik - strona 18

Spektroskropia emisyjna

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

sprzężoną [ ICP ] uzyskuje się w specjalnych palnikach ( rys ). Posiada ona wysoką temperaturę ok. 1 K...

Papy - wykłady

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1631

pierścienia wypełnionego asfaltem i ponownie włożyć do naczynia. Naczynie ustawić na palniku gazowym...

Materiały ogniotrwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

do nich regulacje wydajno ci cieplnej palnika, a tak e zmiany wilgotno ci wsadu, zw aszcza gdy jest on wprowadzany...

Tworzywa sztuczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Jan Wieleba
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1610

. PALNIKI - są stosowane do ręcznego spawania tworzyw gorącym powietrzem. Używa się głównie palników...

Oceanotechnika - Zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Waldemar Magda
 • Oceanotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2716

z jakiego wykonane jest ciało oraz od jego wymiarów. 5. Pionowy (wieŜowy) wysięgnik palnika gazu...

Maszynoznawstwo - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2492

popiołu w węglu jest cechą pożądaną). W czasie rozruchu kotła materiał złoża podgrzewa się palnikami...