Pająki - strona 16

note /search

Karafla la'Fontaine'a

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1218

. Różnica między beletrystą i reporterem jest taka jak między pająkiem (który snuje wokół siebie nić...

Dramatyzm człowieka Emila Ciorana

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2030

mogą być „tylko pająki”. Cioran jednak w wieku 23 lat nie znał jeszcze dogłębnie buddyzmu i jego oskarżenia Buddy...

Syjonizm a sprawa Polska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Teraz str.10 Syjonizm a sprawa Polska prof. Feliks Koneczny Najazd bolszewicki przyjęli żydzi w Polsce z entuzjazmem. Tworzyli po miastach własne bojówki, strzelali do Polaków (w Wilnie żydówki wylewały kubły ukropu na przechodzące oddziały polskie). Oficerowie żydowscy szerzyli panikę w armii i ...

Ruth Benedict - Wzory kultury

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2338

RUTH BENEDICT WZORY KULTURY Przełożył Jerzy Prokopiuk Comp.ver. by Yth. 2001 SPIS TREŚCI WSTĘP WSTĘP W ciągu naszego stulecia pojawiło się i rozwinęło wiele nowych sposobów podejścia do problemów antropologii społecznej. Stara metoda konstruowania dziejów kultury ludzkiej na podstawie cząstkowych...

Ćwiczenia terenowe - opracowanie tekstowe dnia (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

DZIEŃ 1 Hasło przewodnie: Atrakcyjność turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Śląskiej PLAN PILOTAŻU 8.00 wyjazd 8.00-10.30 dojazd do Tarnowskich Gór 10.30- 11.30 zwiedzanie sztolni 11.30-12.45 dojazd do Ogrodzieńca 13.00-14.00 zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu 14.00- 15.00- przerwa na ob...

Filozofia - wykłady - działy filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2492

Konspekty wykładów z filozofii. 38-stronicowa notatka z filozofii. Omówienie najważniejszych zagadnień takich jak: podział filozofii, ontologia, gnoseologia, epistemologia, metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia społeczna, etyka, estetyka, aksjologia, filozofia starożytna, siedmiu mędrców,...

Egzamin z biologii

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358

. Opis dotyczy: a) muchy domowej b) raka rzecznego c) pająka d) skolopendry U których zwierząt występuje...

Pozytywizm - wybitni poeci

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

POZYTYWIZM ADAM ASNYK Kryptonim El - y, pseudonim Jan Stożek. Poeta, dramatopisarz. Urodzony 11.09.1838 roku w Kaliszu, zmarł 2.08.1897 roku w Krakowie. Musiał uchodzić przed represjami do Wrocławia. Członek Towarzystwa Literacko - Słowiańskiego. Związany również z obozem „czerwonych”, był członkie...

Adam Mickiewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1582

Adam Mickiewicz - P rzyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r . , w niezamożnej rodzinie szlacheckiej: ojciec pracował jako adwokat, matka zajmowała się domem. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to lite wski Nowogródek , czy oddalone od niego o c...