Pactum de non petendo - strona 2

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4809

w per damnationem, testamentu w kodycyl, acceptilaio w pactum de non petendo. Konwalidacja...

Prawo rzymskie-podstawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1197

w legatum per damnationem testamentum w codicilli acceptilatio w pactum de non petendo konwalidacja...

Kontrakty nienazwane - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

solutio, bądź pactum de non petendo). Była to czynność bez podłoża ekonomicznego, więc istniało...

Elementy i czynności prawne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Aldona Rita Jurewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2065

w per damnationem, testamentu w kodycyl, acceptilaio w pactum de non petendo. Konwalidacja...

Ochrona praw prywatnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

ze sponsio bez acceptilatio exceptio pacti, np. w wypadku zawarcia pactum de non petendo exceptio quod metus...

Prawo obligacyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631

: -pactum de non petendo- strony zobowiązania mogły zawrzeć dodatkową, nieformalną umowę (pactum), na mocy...

Prawo rzymskie - zobowiązania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2289

się „przy pomocy zarzutu” (ope exceptionis) i w ten sposób paraliżował powództwo. Pactum de non petendo...